سه‌شنبه 29 مرداد 1398   01:27:42
.
اعضا هیات رئیسه، برنامه جلسات و مطالب گروه تخصصی ترافیک

نام و نام خانوادگی: دکتر جلیل شاهی(رييس)


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پايه يک

نام و نام خانوادگی: دکتر شهریار افندیزاده زرگری(نايب رييس)


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پايه يک

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد محمدی نژاد(دبير)


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پایه پروانه اشتغال: پايه يک

نام و نام خانوادگی: مهندس بهزاد بیهقی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: دکتر کامران رحیم اف


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدفرهاد رزمیار


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پایه پروانه اشتغال: پايه يک

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین قهرمانی


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پايه يک

زمان تشکیل جلسات: دوشنبه ها 16 الی 20بيشتر
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.