سه‌شنبه 29 مرداد 1398   01:36:38
.

وظايف مجمع عمومي

  • انتخاب اعضاي هيات مديره.
  • استماع گزارش عملکرد ساليانه هيات مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
  • بررسي و تصويب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيات مديره.
  • تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيات مديره.
  • بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري که طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده سازمان استاد در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالي يکبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که در اجلاس عادی تعيين می‌شود به دعوت هيات مديره تشکيل می‌شود.

 

.
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.