رویدادها
1396/11/7 شنبه
اطلاعیه درخصوص عدم ارائه برگ پایانکار ساختمان قبل از صدور شناسنامه فنی وملکی


به اطلاع کلیه ناظران محترم می رساند:
نظربه بندهای 19-1-12 و 19-1-14 و 15-1-19 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، الزامیست ناظران
پروژه‌های ماده 33 فاز 2 ، از ارائه برگ پایانکار ساختمان قبل از صدور شناسنامه فنی وملکی پروژه تحت نظارت خود
خودداری نمایند.


لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پرتال نظام پیشنهادات از طریق لینک زیر منعکس نمایید.
http://suggestion.tceo.ir

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می باشد.

www.tceo.ir